Activitat de teatre

Des de Smart Time S.L. entenem l’activitat extraescolar de teatre com una activitat que potencia les capacitats comunicatives dels alumnes ,per tant, és important i necessari ensenyar els nens i nenes a expresar-se , a comunicar-se ,a vèncer les seves dificultats i a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riqueza expressiva que aporta el teatre. Així dons , el teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants, els dona eines per aprendre a expresar i comunicar els propis sentiments, autocriticar-se , enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat .

Els objectius generals de l‘activitat son:

• Fomentar hàbits de conducta que potencïi la socialització , tolerància i cooperació entre companys.
• Crear resposabilitat en la concreció i participació de l ‘activitat.
• Fomentar la confiança i la seguretat en els infants amb dificultats de relació
• Fomentar la integració , participació i relacions socials