Llengua Estrangera (Anglès)

SMART TIME dona una gran importancia a l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.

El programa que proposem en combinació amb el Departament de Llengua Estrangera del centre, es basa en un aprenentatge natural de la llengua, en grups reduïts, amb uniformitat lingüística, professorat especialitzat i classes amb dinàmica de conversa.

Les classes es reforcen amb material audiovisual, tallers, jocs, etc.
A l’extraescolar de Llengua Estrangera (Anglès), volem aconseguir els següents objectius:

  • Incrementar el contacte de l’alumne amb la llengua estrangera.
  • Ampliar l’àmbit d’ús de la llengua estrangera al llarg de l’educació primaria.
  • Millorar la competència de producció oral de l’alumnat d’educació primaria.