Balluga't

Mitjançant L’activitat de dansa, es preten que el grup desenvolupi la sensibilitat cap a l’expressió corporal i la música a través del propi cos.
Es treballaran balls com el Hip-Hop, Zumba i Dansa Urbana, així com aspectes com el ritme, la musicalitat, psicomotricitat i la creació del propi esquema corporal.

Els objectius principals de l’activitat serán els següents:

  • Desenvolupar les habilitats motrius a través del ball.
  • Utilitzar diferents tècniques d’expressió corporal per representar individualment o col.lectivament coreografíes amb suport musical.
  • Seguir un ritme musical mitjançant diferents accions motrius.
  • Superar la por escènica i eliminació de la inhibició personal.