Mecanografia i informàtica

Pot semblar anacrònic avui en dia, en plena era tecnològica, parlar d’ensenyar Mecanografia, però la importància d’aprendre Mecanografia continua tenint la mateixa importància que en temps passats.

Avui en dia s’ha d’escriure diàriament amb ordinador, l’estudi i aprenentatge de la Mecanografia passa a ésser una matèria indispensable pels nens i les nenes en edat escolar. A més aprendre mecanografia és útil al llarg de la vida de qualsevol alumne i en qualsevol activitat que realitzi.

L’objectiu de l’activitat de Mecanografia és la memorització del treball, així com el desplaçament correcte amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles que s’han de prémer.

El segon objectiu de l’activitat és que els alumnes aconsegueixin una velocitat que serà variable per cada alumne (segons la seva edat).

Lligat de la mà de la Mecanografia apareix: “La Iniciació a la Informàtica” que té com a finalitat dotar als alumnes de les eines necessàries per presentar diferents tipus de treballs, intentarem aconseguir unes presentacions correctes i acurades que procurarem es realitzin amb el mínim temps possible.

El temari està pensat per tal que, a partir d’una base sobre el tractament de textos (Word), l’alumne sàpiga paginar, treballar amb columnes i taules, inserir imatges, treballar amb notes al peu, lletres capitals i estils. També aprendrem a treballar taules amb Excel i fer els corresponents gràfics.
A més a més per qui vulgui presentar el seu treball mitjançant diapositives i no imprès, treballarem amb el Power Point.