Bàsquet

Des de Smart Time entenem  l’activitat extraescolar de Bàsquet com una organització que té com a objectiu, l’ensenyament del joc del basquet com a pràctica activa,  introduïda per jocs reglamentaris amb similituds al joc real i motivada amb incentius de tipus educatius i formatius .

Objectius:

  • Prioritzar la formació i dedicació tant esportiva com humana
  • Treball de l’aprenetatge motor enfocat a l’esport del Bàsquet
  • Fomentar la il.lusió pel joc i l’afició a l’esport
  • Aconseguir que nens i nenes, així com entrenadors i pares funcionin com una gran familia

Dirigit a :

  • Nens i nenes entre el sis i onze anys (educació primària)
  • Adaptable a educació secundària.

Els horaris de l’activitat són completament adaptables a les necessitats del centre escolar , matí o tarda, amb sessions que poden oscil.lar entre els 60 i 75 minuts i entre 1 i 2 entrenaments a la setmana.