Multiesport

La nostra proposta per treballar l’activitat MULTIESPORT, és a través de diferents continguts durant el curs. Es posa en práctica el cos, la imatge i la percepció de l’espai, entre d’altres i també es treballen les activitats motrius i les qualitats físiques bàsiques a través del joc.

Els jocs son la base de qualsevol aprenentatge motriu i es per aquest motiu que a l’inici de cada sessió es fan jocs per treballar tots els elements relacionats amb l’esport.

El joc serveix perquè els nens i nenes desenvolupin la coordinación dinámica general, és a dir, les habilitats motrius bàsiques, desplaçaments, girs, salts, etc., i també la coordinació amb lançaments, bots, conduccions, etc.

Es treballen jocs de cooperación, de carrera, amb material divers, tradicionals, d’oposició, de velocitats, entre d’altres.

Els esports son varis, en destaquem alguns com:

  • Raquetes (Tennis/ Badminton/Tennis Taula)
  • Pilota (Bàsquet/Handbol/Futbol)
  • I d’altres esports en funció de les instal.lacions esportives del centre com (Hoquei, Beisbol).

Aquesta activitat extraescolar els ensenyarà tota la varietat esportiva i també els permetrà desenvolupar les habilitats motrius que necesiten per poder practicar un esport.