Robòtica educativa per primària

Aquesta activitat extraescolar fomenta mitjançant diversos jocs, de manera pràctica i divertida , el talent i la vocació tecnològica , desenvolupant les capacitats creatives i cognitives de l ‘alumne/a
Es plantegen activitats diferents com a fites personals ,permetent que els alumnes s´involucrin de forma activa i participativa , posant en pràctica els coneixements necessaris per a dur a terme els diferents projectes, sense posar límits a la imaginació del alumnes.

Els objectius son:

• Descobriment del funcionament d’un robot
• Experimentació amb diferents components i sensors
• Desenvolupament de la creativitat
• Investigació dels principis de la física que amaga la robòtica
• Aprendre a programar un robot
• Aprendre a treballar en equip per a superar reptes