Smart Time School

La nostra oferta per a escoles comprèn dos tipus de serveis: Activitats Extraescolars i Serveis Escolars.

Activitats Extraescolars:

Les activitats extraescolars són un complement bàsic per a l’ensenyament reglat. A SMART TIME SCHOOL, oferim un servei integral basat en activitats esportives, de lleure/artístiques i educatives. Prèvia consulta amb el nostre equip pedagògic, ens coordinem i adaptem al vostre model educatiu i als vostres horaris, i dissenyem una proposta extraescolar a la vostra mida, la qual persegueix els següents objectius:

 • Potenciar el diàleg per solucionar conflictes.
 • Respectar els materials i instal·lacions durant la pràctica de les activitats.
 • Estimular el creixement personal, la coneixença de nous companys i la potenciació de les relacions entre aquests.
 • Treballar hàbits i actituds relacionats amb el benestar, la seguretat i la higiene personal.
 • Vetllar per una comunicació fluida entre tots els membres de la Comunitat Escolar i pel seguiment estricte de la nostra proposta pedagògica, incloent monitors i alumnes.
Activitats Extraescolars
Oferim un servei integral basat en activitats esportives, de lleure/artístiques i educatives.
Activitats Extrescolars
Iniciació a les Arts Escèniques (Màgia/Teatre/Malabars), Música, Manualitats, Bàsquet en llengua anglesa, Multiesport en català/castellà o en llengua anglesa, Iniciació al joc i molt més...
Previous
Next

Les nostres activitats són:

– Esportives:

 • Bàsquet (P5 a 6è) (+info)
 • Multiesport (1r a 6è) (+info)
 • Iniciació al joc (P3 a P5) (+info)

 -Arts escèniques i Dansa:

 • Màgia (P5 a 6è) (+info)
 • Teatre (P5 a 6è) (+info)
 • Belluga’t (P4 a 6è) (+info)
– Idiomes:
 
 • Llengües estrangeres (1r a 6è) (+info)
 • Speaking (P4 a 6è) (+info)
 • Bàsquet en llengua anglesa. (+info)

– Arts Plàstiques:

 • Manualitats: “Manetes” (P3 a P5) (+info)
 • Manualitats: “Manasses” (1r a 6è) (+info)
–  Activitats Escolars:
 
 • Iniciació informàtica/Mecanografia (1r a 6è) (+info)
 • Agenda/Suport a l’estudi (1r a 6è) (+info)
 • Robòtica Educativa. (+info)

Serveis Escolars:

La Comunitat Escolar, pel seu normal funcionament, pot precisar una sèrie de serveis complementaris extraordinaris que SMART TIME SCHOOL pot oferir com a empresa de serveis integrals que som, tot donant resposta a qualsevol necessitat logística i de personal.

Aquests serveis escolars són:

 • Menjadors escolars
 • Casals escolars (lleure, esports, anglès)
 • Colònies
 • Serveis d’acollida
 • Serveis d’acompanyament
 • Monitors especialistes
 • Serveis Administratius a Ampes: PAQUET GESTIÓ AMPA (pàgina web amb botiga on line, gestió burocràtica, central de compres de material esportiu i escolar, gestió de les diferents xarxes socials, com FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM).
 • Actes i festes vàries de l’escola (activitats formatives, educatives i de lleure per als pares i mares, conferències i tallers, organització de qualsevol diada, festa infantil o festa final de curs).
 
MENJADORS ESCOLARS 
 
Entenem el servei de menjador en els centres docents com una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització, i oferim una opció de suport a totes les necessitats de funcionament del menjador escolar en l’àmbit del monitoratge.
Els nostres monitors, per definició, són persones que gaudeixen de la seva feina, amb una vocació i dedicació totalment orientades a l’atenció i l’educació dels infants. Liderats pel coordinador/a, pilar fonamental del servei de menjador i supervisat pel nostre equip pedagògic.

Dins del menjador escolar, ens plantegem els següents objectius:

 • Adquirir una adequada educació alimentària i nutricional.
 • Fomentar hàbits de salut i higiene.
 • Aconseguir habilitats i destreses específiques en l’acte social de menjar.
 • Despertar l’interès dels alumnes envers els aliments i els seus nutrients.
 • Desconnectar de la rutina escolar, els alumnes necessiten esplaiar-se i descansar per començar en la forma més optima possible l’activitat escolar de la tarda.
 • Afavorir un ambient respectuós i de germanor.
Menjador Escolar
Oferim una opció de suport a totes les necessitats de funcionament del menjador escolar en l’àmbit del monitoratge.
Smart Time School
Els nostres monitors, per definició, són persones que gaudeixen de la seva feina, amb una vocació i dedicació totalment orientades a l’atenció i l’educació dels infants.
Previous
Next
CASALS ESCOLARS (Lleure, Esport, Anglès)
 
SMART TIME SCHOOL organitza Casals escolars durant els diferents períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa, vacances d’estiu). En funció de les directrius de l’escola, podem dirigir-los cap a les següents temàtiques:
 
 • Casal de Lleure
 • Casal Esportiu
 • Casal d’Anglès
 • Casal combinat d’activitats

L’objectiu dels Casals és contribuir que els nens tinguin una experiència molt divertida i profitosa durant aquells dies de lleure. Indirectament també volem contribuir a la conciliació de la vida familiar i laboral amb els pares, tot intentant realitzar uns horaris de Casal bastant semblants als horaris laborals convencionals.

COLÒNIES (Més Informació sobre les cases de colònies clicant AQUÍ)

A SMART TIME SCHOOL volem que els infants tinguin noves experiències educatives en entorns idíl·lics.
Voleu venir de colònies amb SMART TIME SCHOOL? Ja podeu preparar les motxilles i carregar-les amb moltes ganes d’aprendre i de passar-s’ho bé, descobrireu indrets únics a Catalunya i Aragó.
Durant les colònies realitzarem tot tipus d’activitats lúdiques i esportives, tallers, gimcanes, jocs i competicions en el medi natural. Descobrirem la natura, els elements que la constitueixen i aprendrem a interpretar-la per poder estimar-la. (Les Nostres Cases o Albergs)

SERVEIS D’ACOLLIDA

Amb aquest servei, des de SMART TIME SCHOOL insistim en el fet de col.laborar amb els pares en la CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL.
El servei d’acollida està destinat a les famílies que tenen problemes per deixar o recollir els infants a l’escola. Romandran sota la supervisió dels nostres monitors de lleure, els quals organitzaran activitats i jocs adequats per cada edat i interessos.
El servei d’acollida es realitzarà en un espai adequat i controlat, no volem convertir aquest servei en un “compartiment estanc”, més aviat en un espai actiu i lúdic.
Podem iniciar i finalitzar el servei a l’hora que la Comunitat Escolar ho consideri necessari. Un horari de posada en marxa al matí podria ser de 7 a 9 hores, i a la tarda de 16’30 a 19’00 hores.

SERVEI D’ACOMPANYAMENT

Adrecem aquest servei a les escoles que necessiten monitors per tal de realitzar sortides fora del centre escolar.
El nostre objectiu amb aquest servei és que “tothom estigui protegit i controlat”, i anticipar-nos als incovenients i imprevistos que a vegades poden sorgir en els trasllats escolars a peu o en autocar. Els monitors de SMART TIME SCHOOL no deixen res a l’atzar i és per això que tenen assignats una sèrie de protocols exhaustius i específics, segons acompanyaments estàndard o situacions inesperades.

MONITORS ESPECIALISTES

La nostra idea com a empresa és donar solucions a mida, d’aquí que SMART TIME SCHOOL ofereix aquest servei a entitats, associacions o particulars que necessitin monitors especialitzats en diferents àmbits (lleure, idioma, música, dansa), fins i tot disposem de professors particulars a domicilis i cangurs.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

Per experiència pròpia sabem que les AMPES necessiten un temps de dedicació important, molt conscients d’aquest tema, a SMART TIME SCHOOL oferim un producte innovador, anomenat “PAQUET GESTIÓ AMPA”, que pot ser contractat total o parcialment, en funció de les necessitats de gestió de la pròpia AMPA.
El paquet consisteix en la contractació d’un gestor administratiu, la realització d’una web de l’AMPA amb botiga on line i la gestió de les xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, etc. També podem actuar des de la web de l’AMPA com a central de compres de material esportiu i escolar, etc. Amb aquest “PAQUET GESTIÓ AMPA” aconseguireu un gran estalvi de temps i reducció de maldecaps i despeses econòmiques innecesàries.

ACTES I FESTES VÀRIES A L’ESCOLA

A SMART TIME SCHOOL volem donar un servei integral a la Comunitat Escolar, per tant, no podem oblidar els pares. Us proposem la realització d’activitats formatives, educatives i de lleure per a pares i mares, tallers i activitats pels membres de l’AMPA, així com l’organització de qualsevol diada, festa infantil o festa de cloenda de l’escola.