Iniciació al Joc

L’activitat es marca com a fita que els infants descobreixin i s’iniciïn en tot tipus de jocs i esports.

Els objectius generals serán els següents:

  • Fomentar la práctica dels jocs i de l’esport.
  • Millora dels moviments bàsics de les habilitats i destreses motius.
  • Iniciar-se a les normes bàsiques d’un gran número de jocs col.lectius.
  • Practicar moviments i accions esportives a través del joc.
  • Potenciar la comunicación social amb Companys i monitors, així com la disciplina i el respecte pels altres.