Smart Time Club

SMART TIME CLUB l’assessorarà i ajudarà de forma integral en qualsevol aspecte de la gestió esportiva, gerencial, administrativa i de màrketing que els clubs esportius puguin precisar.

Som especialistes destacats en el món del bàsquet, però podem gestionar qualsevol entitat esportiva, de qualsevol esport o modalitat. Prèvia conversa entre els responsables del vostre club i els nostres responsables esportius i econòmics, podrem elaborar una planificació esportiva, administrativa o de màrqueting a la vostra mida o necessitats.

Els nostres serveis són:

 • Creació d’Escoles de bàsquet
 • Creació d’Escoles esportives de qualsevol modalitat (futbol, handbol, voleibol, hoquei, etc).
 • Elaboració del “Full de Ruta” de l’entitat, ja sigui a nivell esportiu, econòmic o de màrqueting.
 • Contractació de personal titulat, segons les necessitats del club (directors tècnics, entrenadors, preparadors físics, fisioterapeutes, monitors, etc).
 • Contractacions laborals pel règim de la Seguretat Social (no apostem pel voluntariat).
 • Realitzem i coordinem les revisions mèdiques del club.
 • Actuem com a “Central de Compra” del material esportiu que es precisi.
 • Realitzem un “PAQUET GESTIÓ CLUB” total o parcial, que facilita i simplifica d’una forma molt important la gestió de l’Entitat amb un estalvi significatiu de despeses.
 • Assessorament i planificació dels vostres Stages de pretemporada, Campus esportius, Casals esportius i lleure en períodes vacacionals, etc.
 • Realització d’esdeveniments socials i esportius: (Cloenda de temporada, Festes de Club, Tornejos 3×3, Competicions esportives de lleure, etc).

CREACIÓ D’ESCOLES DE BÀSQUET

Som especialistes a crear Escoles de Bàsquet en coordinació amb els diferents clubs de les nostres zones d’influència.
És un producte adreçat a clubs de bàsquet no professionals que tenen una estructura organitzativa modesta i que necessiten aquest servei per garantir la continuïtat del mateix.
La nostra missió inicial de captació es basa en un projecte que hem anomenat “L’ESPORT ÉS VIDA, VIU L’ESPORT”, el qual consisteix en la realització d’una activitat de bàsquet amb jugadors estrangers i en llengua anglesa a l’escola col.laboradora, amb repartiment de flyers publicitaris en finalitzar l’event. El seguiment intensiu de la relació amb l’Escola i la participació en altres esdeveniments proposats per SMART TIME CLUB i els clubs col.laboradors culmina amb l’obertura de noves escoles de bàsquet, tant en el mateix centre escolar com en els pavellons esportius dels clubs.

CREACIÓ D’ESCOLES ESPORTIVES DE QUALSEVOL  MODALITAT (FUTBOL, HANDBOL, VOLEIBOL, HOQUEI)

Realitzem el mateix projecte esportiu “L’ESPORT ÉS VIDA, VIU L’ESPORT” amb la mateixa intencionalitat que hem explicat en l’apartat anterior relacionat amb la creació d’escoles de bàsquet.

ELABORACIÓ DEL “FULL DE RUTA” DE L’ENTITAT

Prèvia auditoria de l’estat del club i en combinació amb el propi club, elaborem una planificació del camí a seguir en l’àmbit que considerem més adequat (esportiu, gerència/administració, comunicació/màrqueting, etc).
Per realitzar aquest servei només demanem al club, i no és poc, total transparència, sinceritat i tracte molt directe, si no és així no podrem aconseguir el major grau d’eficiència en la nostra gestió.
Totes dues parts, Club i SMART TIME CLUB, perseguim el mateix objectiu: “corregir i solucionar una situació anòmala”, per això hem d’anar agafats de la mà.

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TITULAT

SMART TIME CLUB, en coordinació amb el Club que sol·licita els nostres serveis professionals, s’encarrega del contacte i contractació del personal titulat
(Gerents/Administratius, Director Tècnic, Entrenadors, Preparadors Físics, Monitors, Fisioterapeutes, etc). Tenim una àmplia bossa laboral de professionals de l’esport i de la gestió esportiva que treballaran sota els paràmetres de qualitat de SMART TIME CLUB, per aconseguir la satisfacció i les fites marcades pel nostre client.

CONTRACTACIONS LABORALS PEL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

Des de SMART TIME CLUB, creiem molt important fer un esment especial a la situació laboral del nostre actiu fonamental, els nostres professionals.
A SMART TIME CLUB, les contractacions laborals es troben acollides al règim general de la Seguretat Social, és a dir, fugim del voluntariat.
La normativa vigent recull d’una forma molt inexacta i imprecisa aquesta figura, que es troba en procés de transformació per part de les diferents administracions. Aquest factor, i la nostra aposta per la consideració social i laboral del professional del lleure i de l’esport, fa que la nostra empresa només s’empari en contractacions mitjançant el règim de la Seguretat Social.

REALITZEM I COORDINEM LES REVISIONS MÈDIQUES DEL CLUB

A SMART TIME CLUB us podem realitzar els contactes oportuns, per gestionar les revisions mèdiques dels jugadors/es del vostre club, ja sigui en un centre mèdic col·laborador de la nostra empresa o amb la presència física del professional de la medicina esportiva en el Club.

ACTUEM COM A “CENTRAL DE COMPRA” DEL MATERIAL ESPORTIU QUE ES PRECISI

A SMART TIME CLUB, contactem habitualment amb les principals marques i magatzems de material esportiu del nostre entorn immediat.
Aquest contacte directe i la intervenció de la botiga “online” dels nostres proveïdors, ens permet aconseguir uns preus molt avantatjosos, així com un servei a domicili amb terminis clars de recepció i sense falta d’estocs.

REALITZEM UN “PAQUET GESTIÓ” TOTAL O PARCIAL DE L’ADMINISTRACIÓ DEL CLUB

SMART TIME CLUB coneix la realitat en la gestió i distribució de tasques en els clubs esportius semi-professionals o amateurs de les nostres terres. La figura del pare directiu que inverteix gran part del seu temps i la seva bona voluntat en el Club fent de tot, és de valorar.

També és veritat que aquests pares moltes vegades es troben sols davant l’autèntic vendaval de feina diària que es genera en un Club esportiu i acaben cremats, sense voler saber res del Club i de vegades enemistats amb d’altres pares-directius, entorn o jugadors.

Nosaltres reivindiquem el paper dels pares i mares en el món de l’associacionisme esportiu no professional, però això sí, amb un cert control i distribució de les tasques que realitzen per evitar moltes pèrdues d’actius humans en un Club, com poden ser els pares “cremats”.

D’aquí que SMART TIME CLUB vulgui contribuir a l’aprofitament del temps i la millora de la gestió i els recursos en els clubs, mitjançant un producte anomenat “PAQUET GESTIÓ CLUB”, el qual pot ser contractat de forma total o parcial. El “PAQUET GESTIÓ CLUB” consisteix en la contractació d’un gestor administratiu, la realització d’una web del Club amb botiga “on line”, gestió de les xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, etc, així com central de compres de material esportiu.

Nota Important: Opcionalment i amb unes CONDICIONS MOLT CLARES I SIGNADES PER CONTRACTE, podem parlar de la captació i gestió de nous recursos pel club.

Amb aquest producte totalment flexible per al Club, ja que com deiem pot ser contractat total o parcialment, tota l’organització guanya:

 1. Temps, perquè la informatització i el coneixement dels nostres professionals administratius de la realitat dels Clubs esportius reverteix en una millor organització, distribució i simplificació de les tasques diàries, i genera una reducció del temps de gestió per part de tots, temps
  que pot ser destinat a d’altres gestions oblidades i productives en el marc del Club.
 2. Diners. L’estalvi econòmic per la contractació d’aquest producte és evident, simplifiquem els tràmits administratius i bancaris, aconseguim rappels en material esportiu mitjançant la nostra botiga on-line, estem al cas de totes les subvencions que atorguen diferents organismes públics, etc.

ASSESSORAMENT I PLANIFICACIÓ DELS VOSTRES STAGES DE PRETEMPORADA, CAMPUS ESPORTIUS, CASALS ESPORTIUS I LLEURE EN PERÍODES VACACIONALS (Fes una ullada a les nostres cases de colònies)

SMART TIME CLUB us ajuda a realitzar el vostre stage de pretemporada, campus esportius, casals d’esport i lleure durant els períodes vacacionals, festes de 3×3, organització de competicions i tornejos tant al país com a l’estranger, i garantim totes les condicions necessàries per treure’n el màxim rendiment per a cada especialitat esportiva.
Disposem de diferents possibilitats d’allotjament i instal.lacions esportives a Catalunya i a Aragó, que s’adapten perfectament a les necessitats i exigències d’esportistes de tots els nivells i de la majoria de disciplines.
Si ets esportista, afeccionat o professional, entrenador director tècnic d’un Club o Federació Esportiva, tens la possibilitat d’aprofitat la logística de SMART TIME CLUB, per preparar el millor stage de pretemporada, per una concentració prèvia a una competició significativa, per millorar la tècnica d’una modalitat esportiva, la condició física o la col.laboració i l’esperit d’equip.
Aquests stages o campus esportius comptaran amb l’opció de practicar activitats físiques en el medi natural que poden transferir importants beneficis per a l’esportista i per al grup esportiu. (Clica AQUÍ per a més informació)