Speaking

L’ activitat extraescolar d’Speaking és un complement ideal a l’anglès que els infants aprenen a l’escola, un reforç a vegades molt necessari, ja que així consoliden aquest aprenentatge i el posen en pràctica d’una forma real i divertida.

Els nens i nenes no estudien anglès, sinó que l’entenen i el parlen. A les nostres classes d’speaking donem molta importància a la part comunicativa de l’idioma, ja que son poques les oportunitats que es presenten dins i fora de l’escola per poder practicar-lo.

El nostre objectiu es oferir-los un ambient angloparlant a la seva vida qüotidiana dins d’un context natural, on l’anglès real s’integri en el dia a dia del nen per millorar la seva habilitat lingüística, principalmente l’oral.