Agenda/Suport a l'Estudi

Aquesta proposta d’activitat extraescolar respon a les necessitats d’ensenyar hàbits i tècniques d’estudi als alumnes, perquè poc a poc, puguin ser més autònoms controlant la seva agenda escolar així com fent els deures i estudiant.

Si el que et manca és una petita empenta en els teus estudis, trobaràs l’ajuda necessària en la nostra extraescolar d’AGENDA/SUPORT A L’ESTUDI, sense fer més hores de les que calen ni escatimar esforços en superar els examens del curs escolar.

Aquesta activitat es pot realizar amb una periodicitat d’1 dia, 2 dies o pot ser un servei que s’ofereixi cada dia perquè els infants puguin tenir un lloc on fer els deures, controlar l’agenda i preparar els treballs amb l’ajuda d’un monitor/professor especialitzat.